POKRÝVANIE STRIECH - KLAMPIARSTVO

PRESTREŠENIE PLOCHÝCH STRIECH systémom LINDAB

Stále častejšie sa na našich panelových sídlištiach stretávame s tým, že majitelia domov sa rozhodujú pre trvalejšiu rekonštrukciu nevyhovujúceho strešného plášťa plochej strechy a chcú ju nahradiť strechou šikmou. Je to síce drahšie, ale spoľahlivejšie riešenie, prinášajúce celý rad výhod, najmä však:

  • spoľahlivo odstráni zatekanie do strechy
  • umožni bezproblémové a jednoduché zateplenie strechy voľne položenou izoláciou
  • prípadná porucha je rýchle odstrániteľná s minimálnym finančným nákladom
  • architektonicky umožní dotvoriť vzhľad panelových sídlišť

    Pre vytvorenie krovu existuje celý rad typových konštrukcií a systémov, zväčša drevených, alebo oceľových, ktoré prinášajú so sebou rad nevýhod (možnosť zatečenia pri montáži, pracná montáž atď.) S týmito a radom ďalších nedostatkov sa vysporiadala firma Lindab, ktorá prináša na trh nový komplexný systém zastrešenia z tenkostenných pozinkovaných Z-profilov, v spojení s kvalitnou krytinou z trapézových plechov, potiahnutých polyesterovým vypalovaným lakom a kompletným odvodňovacím systémom, ktorý môže byť zvedený po stenách budovy, alebo do existujúcich kanalizačných vpustí v strede strechy. Veznicový systém z tenkostenných Z-profilov, umiestnených po celej dĺžke domu, je kotvený v module nosných stien priamo do strešného panelu. Tým smeruje zaťaženie od vlastnej hmotnosti konštrukcie, zaťaženie snehom a vetrom priamo do nosných stien a pôvodné strešné panely nie sú vôbec preťažené, na rozdiel od drevených vezníkov, ktoré sú obyčajne kotvené do atiky. Firma Lindab ponúka aj komplexný servis, týka sa to hlavne statických výpočtov, kompletnej dodávky projektovej dokumentácie a v neposlednom rade aj odporúčanie montážnej firmy ňou zaškolenou a čo je hlavné: pri rekonštrukciách plochých striech sa minimalizuje možnosť zatečenia pri montáži, okamžitým izolovaním zamontovaných nosníkov.

    Prvou strechou namontovanou systémom Lindab sa môže pochváliť Základná škola na Tajovského ulici v Poprade a to konkrétne na telocvičniach, priľahlých šatniach a kotolni, ktoré tvoria komlex spojených budov. Montáž realizovala firma Šebest s.r.o. v relatívne krátkom čase a za sťažených podmienok vzhľadom na obdobie montáže (november - december 2004).
Ďalšou strechou ktorú sme montovali ako subdodávateľ systémom Lindab, je Základná škola na Dostojevského ulici, alebo  Z.Š. Jarná v Poprade. Bytový dom v Levoči a bytový dom v Dobšinej sme zastrešovali ako dodávateľ a montážnik.

©2009-13 Peknastranka.sk. Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode